مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

اساتید

حسین عیوضلو

ايشان كه عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هستند پژوهش‌های زيادی در خصوص نظريه اقتصاد اسلامی دارند و از صاحب‌نظران اين عرصه به شمار مي‌روند. بیشتر...

سعید لیلاز

ايشان از اساتيد سابق دانشگاه شهيد بهشتي در رشته اقتصاد است، وی كه در تبيين مسائل اقتصادي به عنوان يك مبين خوشبيان و قدرتمند معروف است در اين درس-گفتگو انديشه اقتصاد بازار را ارائه و از آن دفاع مي‌نمايند. بیشتر...

در این درس-گفتگو چه می‌گذرد؟

در اين درس- گفتگو دكتر ليلاز نظريه خود را در رابطه با نحوه شكل گيري مباني نظريات اقتصادي(تلقي مادي در اين خصوص) و همچنين تلقي و تبيين خود را از نظريه اقتصاد بازار ارائه داده و به تبيين علت ناكارآمدي قوانين مبتني بر اقتصاد اسلامي ميپردازند، همچنين دكتر عيوضلو به ترسيم نظر خود در خصوص اقتصاد اسلامي بر اساس كتاب در حال چاپ خود با عنوان "مباني نظريه اقتصاد اسلامي" پرداخته و حدودي را كه در آن نظريه اقتصاد بازار آزاد را ميپذيرند مشخص ميدارند. بعد از ارائه اساتيد، استاد دوم به نقادي و ارزيابي يكي از مكتوبات استاد اول و يا مبحث ارائه شده توسط استاد اول پرداخته و در نهايت توسط استاد ارائه دهنده جمع بندي ميگردد. بعد از اين دو جلسه ارائه و نقادي،اساتيد در دو جلسه در مقابل هم به گفتگو خواهند پرداخت.

اما در اهميت اين تقابل - كه اتفاقا مدت نسبتا زيادي است كه فضاي فكر اقتصادي ايران را نيز تحت تاثير قرار داده و صاحبنظران زيادي از هر دو سو در اطراف آن سخن ميگويند - ميتوان گفت كه اين انديشه هاي اقتصادي هر كدام با مباني فكري و انديشه هاي خود هدف و راهي را مد نظر قرار ميدهند و با برنامه ريزي هاي كلان و بلند مدت جامعه را در مسير مورد نظر به جريان مي اندازند، اما همانگونه كه از مقدمه پيداست هر كدام از اين انديشه ها جامعه را به سويي ميبرند كه طرف مقابل خطر بزرگ و اساسي آن را گوشزد ميكند. اين برنامه ريزي ها - كه ميتواند آموزش عالي، آموزش و پرورش، صداو سيما،نوع شهر نشيني و هر جاي ديگر را به نحوي تحت تاثير قرار دهد - از مسير تاثير در مسير زندگي انسان ميگذرند و به همين جهت ما را ميخوانند تا به آنها و اهداف و مبانيشان بينديشيم و به عنوان دانشجو،مدير هاي آينده، روشنفكر، انديشمند ديني و اساساً به عنوان انسان انديشه صحيح را شناخته و در آن مسير گام برداريم.

در یک نگاه

ارائه
1 جلسه
گفتگو
3 جلسه
محل برگزاری
مجازی
۳۰٪ تا ۵۰٪ تخفیف ثبت‌نام گروهی
ندارد

گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

440000 تومان

نکات بسیار مهم

مهم

درس-گفتگو چیست؟

مهم

خرید اشتراک ۶ ماهه یا خرید یک درسگفتگو؟

مهم

شرایط شرکت در برنامه ها

مهم

امکان بازگشت کامل هزینه ثبت نام

مهم

لطفا پیش از ثبت نام بخوانید

پیشنهادهایی برای خواندن

|