مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

ماجرای دین و آزادی

سروش دباغ | سیدفرید سیدجوادی

آزادی در سایه شورای نگهبان

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

شورای نگهبان نهادی است که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی سه وظیفه اساسی و مهم دارد؛ «نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی»، «نظارت بر حُسن اجرای انتخابات» و «احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات.» ‎این نهاد موافقان و مخالفان سرسختی در میان صاحبنظران دارد. موافقان، یکی از ارکان اسلامیت نظام را وجود شورای نگهبان می‌دانند چرا که معتقدند این نهاد چه از بعد قانون گذاری و چه از بعد انتخاب مجریان قانون معیارهای دینی را به میان می آورد. اما مخالفان به شدت این را انکار می‌کنند و معتقند این نهاد هم جمهوریت حکومت اسلامی را تخریب کرده و هم مفاسدی ...

صدیقه وسمقی | حسین سوزنچی

قانون حجاب

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

مساله حجاب در دو ساحت دینی بودن و قانونی شدن، مورد سوال و تردید قرار گرفته است. پیشتر مدرسه آزادفکری درس-گفت و گویی پیرامون دینی بودن آن برگزار کرده بود اما در این درس-گفت‌وگو بحث می‌شود که آیا با قبول دینی بودن حکم حجاب، قانون حکومت اسلامی حق دارد که آزادی زنان را در ساحت پوشش محدود کند و آنها را در صورت تخلف مجازات کند؟ یا آنکه پذیرش عمومی نیز شرطی لازم است؟ ‎حجت الاسلام و المسلمین سوزنچی از قانون حجاب دفاع می‌کند و معتقد است: «اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد ...

بیژن عبدالکریمی | علیرضا شجاعی‌زند

امنیت و آزادی

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

امنیت و آزادی همواره به عنوان دو اصل اساسی و لازمه تحقق جامعه سیاسی مطرح می‌شوند. از جهت پذیرش کلی این دو اصل، تفاوتی میان نظریات و آراء گوناگون در حوزه سیاست وجود ندارد. حتی از جهت تقدم و تأخر نیز اغلب پذیرفته می‌شود که آزادی بدون برخورداری از امنیت ممکن نیست و امنیت شرط آزادی است؛ و از طرف دیگر، آزادی لازمه برقراری امنیت پایدار است و بدون آن امنیت دوام و حتی مطلوبیت ندارد؛ پس میان امنیت و آزادی رابطه‌ای دوسویه برقرار است. بنابراین، مسئله بر سر حدود و نسبت این دو عنصر است. پرسشی که در اینجا ...

عبدالعلی بازرگان | عبدالحسین خسروپناه

جدایی دین از سیاست

4 جلسه ارائه | جلسه گفتگو |

مساله نسبت اسلام و حکومت از مسائلی است که همواره مورد بحث‌های صریح و جدی قرار گفته است. نسبت اسلام با دولت، گاهی از جهت توانایی یا عدم توانایی اسلام برای ایجاد دولت مورد بحث قرار می‌گیرد و گاهی از جهت نقش اسلام در اعطای مشروعیت سیاسی. ‎در این درس‌گفت‌وگو به نسبت اسلام با حکومت پرداخته می‌شود و معین خواهد شد که این نسبت چه تاثیراتی در محدوده آزادی‌ها خواهد داشت. مهندس عبدالعلی بازرگان معتقد است: «دین از سیاست جدا نیست، اما حکومت مستقل از دین است و قرآن جز اصولی کلی، هیچ شکل و سازمان ویژه‌ای برای حکومت تعیین ...