مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

عدالت

مسعود نیلی | صابر میرزایی | فرشاد مومنی | پویا ناظران | مهدی موحدی بک‌نظر | حسین عبده‌تبریزی | حسن سبحانی | علی ملکی | پرویز امینی | فرهاد نیلی | رسول‌ بخشی‌دستجردی | محسن یزدان‌پناه | امیر جوادی | حسین عباسی | محمد نعمتی | محسن قنبریان | بیژن عبدالکریمی | معاون رضوی | مجید شاکری | رضا امیدی | مصطفی زالی | نیره توحیدی | فریبا علاسوند | فروغ نیلچی‌زاده | مینو معلم

عدالت

22 جلسه ارائه | 2 جلسه گفتگو |

بخش ۱: مساله نظری | عدالت و بازار: به لحاظ سلسله‌مراتبی این دوره با پرسش از نسبت عدالت و بازار آغاز می‌شود. دهه‌هاست که بازار به عنوان یک مکانیسم بازتوزیع منابع به عنوان بخش مهمی از (و شاید تمام) پاسخ به سوال «چگونه عدالت محقق می‌شود؟» مورد بحث قرار گرفته است. البته در نقش مهم بازار در این پاسخ به خصوص در دهه‌های اخیر شاید کمتر اختلاف وجود داشته باشد اما دیدگاه‌های رادیکال در این حوزه همواره محل اختلاف بوده‌اند. به صورت مشخص عده‌ای بر این باورند که مکانیسم بازار با تاکید بر رقابت، انحصارزدایی و شایسته‌سالاری می‌تواند ...