مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

دین و اخلاق

مرتضی جوادی آملی | علی صبوحی | عبدالعلی بازرگان

ارتداد و آزادی عقیده

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

مسأله ارتداد و تکفیر تقریبا در تمامی مکاتب فکری سنتی موجود بوده است. اما بعد از جنگ‌های جدی مذهبی در اروپا تا مدت‌ها اجماعی جدی علیه این مفهوم شکل گرفته بود. اما بعد از ظهور دوباره برخی گروه‌ها و حکومت‌های ایدئولوژیک در قرن بیستم و شکل‌گیری گروه‌های تکفیری در قرن بیست و یک، بازخوانی دوباره مسأله ضروری به نظر می‌رسد. در ایران اسلامی نیز بحث ارتداد هماره بین فقها و روشنفکران دامنه داشته است. پیش از انقلاب اسلامی برخی روشنفکران به فتوای مراجع حوزه مرتد اعلام شدند و توسط گروه‌های مسلح اسلامی ترور شدند. بعد از انقلاب و در دوران ...

هادی صادقی | سروش دباغ

همباشی (ازدواج سفید)

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

چند سالی است که می توان به راحتی از دوستی میان دختر و پسر در ایران صحبت کرد بدون آنکه در عرف خدشه ای به عفت ارزیابی شود. اما حدود دو دهه پیش شرایط به هیچ عنوان اینگونه نبود. چندان بالاوجه نیسته که وضعیت پذیرش همباشی زن و مرد را همچون وضعیت دوستی در دو دهه قبل بدانیم.  همباشی یا ازدواج سفید میراث انحلال روابط رسمی سنتی میان زن و مرد است. قریب به دو قرن است که مدل های سنتی روابط میان زن مرد در اروپا و آمریکا رنگ باخته و این تغییر در مناسبات میان زن و مرد ...

آرش نراقی | حسین سوزنچی

دین، اخلاق و حقوق جنسی

5 جلسه ارائه | هنوز گفتگویی قطعی نشده |

مسأله حقوق اقلیت‌های جنسی و هم‌جنس‌گرایی همواره در جوامع دینی و سنتی امری صریح و مبین قلمداد می‌شده است؛ به این نحو که همجنسگرایی را از جهت عقلانی مخالف طبیعت انسان می دانستند. چراکه تنها میل معمول دو ناهم‌جنس به هم را امری طبیعی می‌دانستند و چون همه‌ی روابط جنسی خارج از این از آنجا که در اقلیت بودند و به صورت نادر اتفاق می‌افتادند، خلاف طبیعت و حقوق انسان محسوب می شدند. در فلسفه اخلاق سنتی نیز امر خلاف طبیعت انسان، غیر اخلاقی است لذا قاطعانه حکم عقلانی بر غیر اخلاقی بودن میل دو هم‌جنس به هم می‌دادند. در اسلام نیز ...

حسین سوزنچی | سروش دباغ

مسأله حجاب

4 جلسه ارائه | 1 جلسه گفتگو |

این درس-گفتگو فضای تقابل دو دیدگاه درباره حجاب اسلامی زنان است: در یک سو دکتر دباغ در مقاله‌ای که با عنوان «حجاب در ترازوی اخلاق» منتشر ساخته‌اند مدعی هستند که مقوله پوشش اسلامی و حدود خاص آن (یعنی پوشش سر و گردن برای خانم‌ها) واجد هیچ‌گونه ضرورت اخلاقی‌ای نبوده و بنابراین نمی‌توان افرادی را که بدین حدود ملتزم نیستند را از بعد صفات اخلاقی مانند عفت دارای ضعف دانست. همچنین ایشان با اضافه کردن دیدگاه برخی روشنفکران (مانند مرحوم قابل و جناب ترکاشوند) که معتقد به حدود رایج برای حجاب اسلامی نیستند، قائل شده‌اند که نمی‌توان عدم رعایت این حدود را ...

هادی صادقی | ابوالقاسم فنایی

نسبت دین و اخلاق

25 جلسه ارائه | 5 جلسه گفتگو |

معمولا برای همه ما پرسش هایی از ین قبیل به وجود آمده است: «آیا این حکم دینی غیر عقلانی نیست؟ آیا این حکم شرعی با عقل سلیم موافق است؟ آیا اسلام حقوق بشر را می پذیرد؟ آیا همه انسان ها در اسلام مساوی هستند؟ آیا حقوق اقلیت های دینی در اسلام رعایت شده است؟ آیا مجازات های اسلامی خشونت آمیز نیستند؟ آیا زن ها و مردها در اسلام حقوق برابری دارند؟ و ...» اینها برخی سوالاتی است که گاه و بی گاه در ذهن ما پر رنگ شده اند و احتمالا به آنها اندیشیده ایم و شاید هم کمی درباره­شان مطالعه ...