مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

در جستجوی موفقیت

اعظم ایرجی زاد | سیاوش شهشهانی | حمید حق شناس | علینقی مشایخی | مسعود نیلی | شاهین شیخ جباری | سیدفرید سیدجوادی | مانی رفیعی | محمدحسین بادامچی | سعید انواری | علی ملکی | محمدقائم خانی | آرش خوشخو | هامون طهماسبی | پوریا کاویانی | کوروش علیانی | سید امیر موسوی | امید غیبی | زینب آذرمند | ابراهیم آزادگان

در جستجوی موفقیت

15 جلسه ارائه | 5 جلسه گفتگو |

♦موفقیت مفهومی پیچیده‌ است، چرا که با یکی از بنیادین‌ترین پرسش‌های تاریخ بشری گره خورده است: «چگونه رسیدن به خوشبختی». این گره خوردن باعث شده است که هرکس تعریف خود را بر این واژه بار کند و بگوید «من هم به دنبال موفقیت هستم، مثل دیگرانی که موفق شده‌اند».   ♦موفقیت در نگاه رایج، جنبه واقعی و قابل اندازه‌گیری دارد؛ پول، شهرت، موقعیت اجتماعی و ... ملاک‌هایی است که به واسطه آن‌‌ها افراد موفق از غیرموفق تفکیک می‌شوند. در حالی که چه بسا خود آن افراد این ملاک‌ها را برای تعریف موفق بودن خودشان، مدنظر قرار ندهند. شاید عده‌ی دیگری ...