مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

دین و تفکر معاصر

حمیدرضا آیت‌اللهی | حسین بستان

علم، دین و نظریه علم دینی

4 جلسه گفتگو |

در اين دوره كه به لحاظ در قبال هم قرار گفتن دو انديشه معتقد به علم دينی از اهميت خاصی برخوردار است، ابتدا دكتر ايت‌اللهي نظر خود را از تعارض علم و دين در سطح جامعه شناختی ترسيم كرده و با توجه به آن به بيان حدود نظريه علم دينی می‌پردازند. در مقابل حجت‌الاسلام بستان نيز نظر خود را در خصوص تلقی های حداقلی و حداكثری از علم دينی تبيين كرده و به نحوه جمع شدن ديدگاه حداقلی و حداكثري مي‌پردازند. پس از هر جلسه ارائه اساتيد محترم نقد خود را در خصوص استاد ارائه دهنده عرضه داشته ...

حسین عیوضلو | سعید لیلاز

اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد اسلامی

1 جلسه ارائه | 3 جلسه گفتگو |

در اين درس- گفتگو دكتر ليلاز نظريه خود را در رابطه با نحوه شكل گيري مباني نظريات اقتصادي(تلقي مادي در اين خصوص) و همچنين تلقي و تبيين خود را از نظريه اقتصاد بازار ارائه داده و به تبيين علت ناكارآمدي قوانين مبتني بر اقتصاد اسلامي ميپردازند، همچنين دكتر عيوضلو به ترسيم نظر خود در خصوص اقتصاد اسلامي بر اساس كتاب در حال چاپ خود با عنوان "مباني نظريه اقتصاد اسلامي" پرداخته و حدودي را كه در آن نظريه اقتصاد بازار آزاد را ميپذيرند مشخص ميدارند. بعد از ارائه اساتيد، استاد دوم به نقادي و ارزيابي يكي از مكتوبات ...

علیرضا قائمی‌نیا | بیژن عبدالکریمی

داستان دین و عقلانیت

4 جلسه گفتگو |

دكتر عبدالكريمي در اين جلسه علمي، نظر خود در مورد هرمنوتيك متون مقدس و تعدد عقلانيت ها و همچنين نقد تفكر تئولوژيك بر پايه كتاب خود با عنوان "پايان تئولوژي" را تبيين مينمايند. حجه الاسلام قائمي نيا نيز نظريه خود در خصوص نسبت عقل و دين از منظر حكماي اسلامي و تلقي خود از روش درك متون ديني فارغ از مباني متافيزيكي را بيان ميدارند. بعد از هر جلسه ارائه، استاد دوم يكي از مقالات و مكتوبات استاد ارائه دهنده را مورد ارزيابي قرار داده و به نقادي آن ميپردازد، در نهايت نيز فرصتي جهت جمع بنده و ...