مدرسه‌ی آزادفکری
اگر عضو نیستید از اینجا عضو شوید
عضویت
/
ورود

درباره دانشگاه

علی پایا | حمیدرضا آیت‌اللهی

ساختار علم و دین

3 جلسه گفتگو |

نگاه بنيادين و فلسفي ما به علم و دين و نسبت اين دو يكي از مهم ترين مسائل و مبناهايي است كه سازنده افق ها و ساختار و رويكرد دانشگاه ماست. در اين درس-گفتگو اساتيد نظرياتشان را در رابطه با چيستي علم و دين ارائه كرده و به بحث راجع به رابطه اين دو پرداخته و از سوي ديگر با تحليل هاي مختلف در باب نسبت علم و دين، دانشگاهي كه برساخته از اين نگاه هاي فلسفي است را تصوير مي كنند و اين نهادهاي دانش را سنجش مي نمايند. به عبارت بهتر پاسخ به ...

ميثم سفيدخوش | علی ملکی

بحران دانشگاه

3 جلسه گفتگو |

بحث فلسفه دانشگاه و صحبت كردن از دانشگاه به عنوان يك ايده مدت طولاني ايست در غرب و توسط فيلسوفان غربي و نيز مدت كوتاهي است كه در ايران مطرح شده است. اساسا اين رويكرد كه: "عبور دانشگاه از بحران كارآمدي و بحران معنا اساسا از طريق حل بحران فلسفي دانشگاه و تبيين مباني دانشگاه رخ مي دهد"، در مقابل رويكرديست كه حل بحران هاي دانشگاه (مانند بحران پيشرفت علم، بحران لختي فكري و بحران ارتباط با جامعه و ...) را گرچه مرتبط با مباني مي داند، لكن بيش از آن معتقد است كه راه حل اين مشكلات ...

زنده یاد محمدامین قانعی‌راد | رضا منصوری

دانشگاه نهاد علم

2 جلسه گفتگو |

نگاه بنيادين و جامعه شناختي ما به علم و دانشگاه از مسائل بسيار مهمي است كه نحوه راهبري و سياست گذاري علم و دانشگاه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد(و شاهد آن رويكردهاي مختلفي است كه در ادوار مختلف دانشگاه در ايران، اين نهاد را به جهت هاي مختلفي سوق داده اند). در اين درس-گفتگو اساتيد نظرياتشان را در رابطه با چيستي علم جديد و دانشگاه ارائه كرده و به بحث راجع به رابطه اين دو پرداخته و از سوي ديگر با در دست داشتن نگاه هاي متفاوت در باب چيستي علم و نهاد علم جديد ...

مقصود فراستخواه | ابراهیم سوزنچی

دانشگاه کارآفرین

2 جلسه گفتگو |

مساله نسل سوم دانشگاه ها و دانشگاه کارآفرین، (که بر اساس برخی تئوری ها، نسل جدیدی دانشگاه هایی است که پس از دانشگاه های آموزش محور و پژوهش محور در حال رخ دادن است) اخیرا مورد بحث های فراوانی قرار گرفته است. ارتباط مداوم این دانشگاه سبک و به لحاظ مدیریتی کوچک با بازار دانش بنیان اقتصادی و تغییرات مداوم آن بر اساس این بازار، مساله ایست که از سویی نکاه های مدیریتی را برای تامین منابع مالی دانشگاه به خود جلب کرده و از سوی دیگر نبود ثبات پژوهشی و علمی به معنای سابق آن و تقدم ...

مسعود درخشان | ناصر فکوهی | محمد نایبی | سپهر قاضی‌نوری | مصطفی کریمیان اقبال | علینقی مشایخی

دانشگاه و بازار

3 جلسه گفتگو |

نظريات اقتصادی كه خود نیز از نظريات مبنایی‌تری سرچشمه می‌گيرند، دارای بازتابهای بسیار جدی در مدیریت دانشگاه هستند، مدیریتی كه قصد راهبری دانشگاه به سمت ایده‌آل‌های خود را دارد. یكی از نظریات بسیار مهم كه می‌تواند از اندیشه‌های نئولیبرال و اقتصاد بازار آزاد و حتی برخی اندیشه‌های اقتصادی اسلامی سرچشمه گیرد تجاری‌سازی دانشگاه است. در رادیكال‌ترین تقرير از این رویكرد تمامی فعالیت‌های دانشگاه مانند آموزش و پژوهش به مثابه كالایی شمرده می‌شوند كه بايد فروخته شود و از اين طريق سبب توسعه دانشگاه گردد. اين نظريه كه اكنون در فضای مدیریت و سیاست‌گزاری دانشگاه حامیان فراوانی دارد و هژمون ...